Tervetuloa!


Psyykkinen Panssari on ainutlaatuinen palvelu, joka on suunniteltu parantamaan työntekijöiden jaksamista ja hyvinvointia. Palvelu perustuu uudenlaiseen lähestymistapaan, joka auttaa työntekijöitä havaitsemaan ja käsittelemään jaksamisen haasteita jo varhaisessa vaiheessa.
Yksi palvelun ainutlaatuisista osista on Tulevaisuuskellon rakentaminen työntekijälle. 


Kuvittele, että työntekijänä saat mahdollisuuden nähdä totuudenmukaisen kuvan omasta voinnistasi nyt ja tulevaisuudessa. Tulevaisuuskello auttaa hahmottamaan, miten nykyiset valinnat ja toimintatavat vaikuttavat jaksamiseesi pitkällä aikavälillä. Se tarjoaa selkeän kuvan siitä, missä olet nyt ja mihin suuntaan olet menossa ja mitä toimenpiteitä voit tehdä paremman hyvinvoinnin saavuttamiseksi.
Palvelu on suunniteltu herättämään työntekijät ymmärtämään oman jaksamisensa merkitys ja motivoimaan heidät toimenpiteisiin oman vointinsa parantamiseksi. Investoimalla työntekijöiden hyvinvointiin ja jaksamiseen, yritys voi odottaa positiivisia vaikutuksia, kuten parantunutta tuottavuutta, vähentyneitä sairauspoissaoloja ja parempaa työtyytyväisyyttä.

Työntekijän kanssa käydään puolistrukturoitu, tunnin mittainen keskustelu, jossa he voivat avata ajatuksiaan, tunteitaan ja huoliaan työhön, vapaa-aikaan ja jaksamiseen liittyen. Keskustelun aikana he alkavat tunnistamaan stressin lähteitä, kehittämään rentoutumis- ja palautumiskeinoja sekä hahmottamaan omia tarpeitaan.

Palvelun tarkoituksena on toimia kuin valojen kirkastajana autossasi. Kuvittele tilanne, kun ajat pimeällä tiellä päivien, viikkojen ja kuukausien ajan, ja autosi valot alkavat himmetä vähitellen. Aluksi et ehkä edes huomaa muutosta, mutta lopulta valaistus on niin heikko, että näet edessäsi olevan esteen vasta liian myöhään. Samoin voi käydä jaksamisen kanssa – usein huomaamme ongelmat vasta, kun ne ovat jo vaikuttaneet merkittävästi hyvinvointiimme ja työkykyymme.

Kutsun sinut tutustumaan palveluuni ja löytämään uudenlaisen lähestymistavan jaksamisen haasteisiin. Yhdessä voimme luoda terveemmän ja energisemmän työympäristön, jossa työntekijät voivat menestyä ja saavuttaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn. 
Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää siitä, miten palvelu voi vastata juuri teidän tarpeisiinne


.

Tervetuloa matkalle kohti parempaa jaksamista ja hyvinvointia!